Tải Game

⫷Sự Kiện⫸Viễn Cổ Bảo Tàng | 23/10 - 25/10

21/10/2019

⫷Sự Kiện⫸Viễn Cổ Bảo Tàng | 23/10 - 25/10

Các Đại hiệp thân mên!
Vi Tước Gia đang trên đường tìm kiếm Tứ Thập Nhị Chân Kinh để mở ra viễn cổ bảo tàng cực kỳ giá trị! Các Đại hiệp hãy tham gia cùng với Vi Tước Gia nhé!

Thời gian Tầm Bảo:   0h 23/10 đến hết ngày 25/10
Thời gian nhận thưởng: Hết 23h59 27/10

Phạm Vi: S1-S47

Thể Lệ: Trong thời gian sự kiện, mỗi lần tiêu hao 1 điểm thể lực, 1 điểm nguyên khí hoặc 1 KNB sẽ nhận được 1 tàn phiến bản đồ.
Cách nhận: Kỳ ngộ - Viễn Cổ Bảo Tàng, hoàn thành tiến độ mỗi ngày thì tất cả người chơi trong Server sẽ được nhận thưởng. Yêu cầu trên cấp 15.

Quy tắc: Phần thưởng xếp hạng mỗi ngày sẽ được nhận vào hôm sau. Lưu ý, người chơi phải tự nhấn nhận trong giao diện phó bản Viễn Cổ Bảo Tàng.

Phần thưởng Bảo tàng ( toàn sever ) :

Tổng : KNB*2500 + Thần luyện bài*30+ Rương tử kim*39

Mốc 1 : KNB*150 + Thần luyện bài*2 + Rương tử kim*2

Mốc 2 : KNB*300 + Thần luyện bài*4 + Rương tử kim*5

Mốc 3 : KNB*450 + Thần luyện bài*6 + Rương tử kim*7

Mốc 4 : KNB*600 + Thần luyện bài*8+ Rương tử kim*10

Mốc 5 : KNB*1000 + Thần luyện bài*10 + Rương tử kim*15  

 

Phần Thưởng ngày:

Ngày 1 :

Top 1 ( Cần 38.888 điểm ) : Phong Vân Phần 2*50 + Huỳnh thạch*20 + Túi danh vọng 200k*4 + Hồn Đào Gia Lão Tổ*40 + Phá nhận*50

Top 2 ( Cần 33.333 điểm ) : Phong Vân Phần 2*30 + Huỳnh thạch*15 +  Túi danh vọng 200k*3 + Hồn Đào Gia Lão Tổ*15

Top 3 ( Cần 28.888 điểm ) : Phong Vân Phần 2*20 + Huỳnh thạch*10 + Túi danh vọng 200k*2 + Hồn Đào Gia Lão Tổ*10 

 

Ngày 2 :

Top 1 ( Cần 38.888 điểm ) :  Huyết kê*30 + Tu Luyện Bài*200 + Túi danh vọng 200k*5 + Hồn Đào Gia Lão Tổ*40 + Phá nhận*50

Top 2 ( Cần 33.333 điểm ) : Huyết kê*20 + Tu Luyện Bài*100 + Túi danh vọng 200k*2 + Hồn Đào Gia Lão Tổ*15

Top 3 ( Cần 28.888 điểm ) : Huyết kê*10 + Tu Luyện Bài*50 + Túi danh vọng 200k*1 + Hồn Đào Gia Lão Tổ*10

 

Ngày 3 :

Đạt 38.888 điểm : Tẩy tủy đan*200 + Phục linh cao*300 + Túi danh vọng 200k*3 + Hồn Đào Gia Lão Tổ*20 + Phá nhận*50

Đạt 33.333 điểm : Tẩy tủy đan*100 + Phục linh cao*150 + Túi danh vọng 200k*2 + Hồn Đào Gia Lão Tổ*15 

Đạt 28.888 điểm : Tẩy tủy đan*50 + Phục linh cao*100 + Túi danh vọng 200k*1 + Hồn Đào Gia Lão Tổ*10

 

Phần Thưởng chung cuộc :

Top 1 ( cần 68.888 điểm hoạt động ) : Thần luyện thạch*10 + Thiên Luyện Thạch*20 + Đá không trình lv9 + Phá nhận*150 | Trả lại 30% KNB đã tiêu trong thời gian sự kiện

Top 2 ( cần 58.888 điểm hoạt động ) : Thần luyện thạch*7 + Thiên Luyện Thạch*14 + Đá không trình lv8 +  Phá nhận*80 | Trả lại 20% KNB đã tiêu trong thời gian sự kiện

Top 3 ( 48.888 điểm hoạt động ) : Thần luyện thạch*6 + Thiên Luyện Thạch*12 + Đá không trình lv7 +  Phá nhận*50 | Trả lại 15% KNB đã tiêu trong thời gian sự kiện

 

Đặc biệt : Chỉ cần đạt 5000 điểm hoạt động sẽ nhận được Thần luyện thạch*1 + 5 thần luyện bài + đào gia lão tổ*5 | Nhận thêm 5% KNB đã tiêu trong thời gian sự kiện

Lưu ý:

1. Thời gian hệ thống có thể sai lệch so với thời gian thực 1-2 phút!

2. Phần thưởng chính xác sẽ được hiển thị ingame

Vua Kiếm Hiệp - Tân Chưởng Môn

Trân trọng,

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ