Tải Game

⫷Sự Kiện⫸Tích Nạp - Ngày 10/06 đến 11/06

10/06/2019

⫷Sự Kiện⫸Tích Nạp - Ngày 10/06 đến 11/06

Kính thưa các vị Đại hiệp!

Sự kiện tích nạp, tích tiêu ingame ngày 10/06 - 11/06 vì lý do kỹ thuật sẽ tạm đóng để bảo trì hệ thống và mở trở lại bình thường từ ngày 12/6.
Để đảm bảo nhu cầu nạp của Đại hiệp, sự kiện tích nạp sẽ diễn ra offline và trao thưởng qua thư dựa trên số KNB tích lũy sau khi kết thúc sự kiện.

Phần Thưởng:

- Mốc 600: Tầm hiệp lệnh*50 + Chìa tử kim*5 + Thông tâm hoàn*5 + Tu luyện bài*50 + Diệu Nhãn Thạch Phiến *10 + Quang Hoạt Thạch Phiến *20

- Mốc 2.400: Thiên luyện thạch*5 + Thông Tâm Hoàn*10 + Đào gia lão tổ*10 + Tụ tức đan*10 + Diệu Nhãn Thạch Phiến *20 + Quang Hoạt Thạch Phiến *50

- Mốc 9.000:  Tứ bổ ngưng khí đan tự chọn *2 + Chiến kỳ lệnh Cao Cấp*30 + Cửu kim đan *1 + Rương tử kim*30 + Diệu Nhãn Thạch Phiến *50 + Quang Hoạt Thạch Phiến *100

- Mốc 18.000: Trang bị Phong Vân tùy chọn + Thần luyện thạch*1 + Huyêt kê*30 + Phỉ thúy Toàn Nghê Ấn*3 + Rương tử kim*50 + Diệu Nhãn Thạch Phiến *100

! Quà sẽ được gửi qua thư vào ngày 12/6.
! Nhận thưởng cộng dồn các mốc nhỏ hơn.
Ví dụ: nạp 10.000 KNB sẽ nhận cộng dồn phần thưởng mốc 600, 2400 và 9000.

----------------------------------------------------------
Chi tiết rương trang bị Phong Vân tùy chọn: 
+ Ngạc Long Khải
+ Đạp Tuyết Lữ
+ Bàn Long Quán
+ Thanh Phong Kiếm
+ Thanh Mịch Ngoa
+ Kim Ti Quỳ Quán

Vua Kiếm Hiệp - Tân Chưởng Môn!

Trân trọng,

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ