Tải Game

⫷Chuỗi Sự Kiện⫸ Tuần 13 | Hoạt Tử Nhân Mộ

10/06/2019

⫷Chuỗi Sự Kiện⫸ Tuần 13 | Hoạt Tử Nhân Mộ

Thân chào chư vị Đại hiệp!

Long Nhi xin giới thiệu tới các vị Đại hiệp chuỗi sự kiện Tuần 13

Thời gian: Ngày 10/06 đến 16/06.

Phạm vi: S1 - S27

Quà đăng nhập

Thời gian: 10/06 - 16/06

Nội dung: Mỗi ngày có thể nhận quà miễn khí trong Shop Lễ Bao

Phần thưởng: KNB*88 + Tầm Hiệp Lệnh*20 + Mĩ tửu*20 + Thông tâm hoàn*5

Quà đăng nhập cuối tuần

Thời gian: 14/06 - 16/06

Nội dung: Mỗi ngày cuối tuần có thể nhận quà miễn khí trong Shop Lễ Bao

Phần thưởng: 199 KNB + Thông tâm hoàn*10 + Mĩ tửu*30 + Tầm Hiệp Lệnh*30

Chiến đấu có quà

Thời gian: 10/06 - 16/06

Nội dung: Vượt ải hoặc quét ải Cao Thủ & Tông Sư có xác suất nhận được: Tu luyện bài*5

Trận cờ trân lung 

Thời gian: 10/06 - 16/06

Nội Dung: Trong thời gian sự kiện tham gia đánh cờ nhận nhiều phần quà giá trị:

- Thường: Hiền Sư Chiến Ngoa
- Cao Cấp: Tứ Điệp Ngân Bộ Diêu
- Tông Sư: Yểm Nguyệt Thanh Long - Chí Tôn Lệnh Giới

Quay tặng hồn phách

Thời gian: 10/06 - 13/06

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, người chơi quay tướng trong Tụ Hiền Trang sẽ có cơ hội nhận các hồn phách đệ tử quý hiếm !

- 10000 chọn 1: Có thể nhận các loại hồn phách: Công Tử Vũ + Thiết Thủ + Nhiếp Phong + Tiểu Long Nữ

- 100 chọn 1: Có thể nhận các loại hồn phách: Lâm Triều Anh + Tiêu Thập Nhất Lang + Dương Tiêu + Dương Quá

Thời gian: 14/06 - 16/06

- 10000 chọn 1: Có thể nhận các loại hồn phách: Yến Nam Phi + Gia Cát Chính Ngã + Ngô Minh + Tần Sương

- 100 chọn 1: Có thể nhận các loại hồn phách: Mộ Dung Long Thành + Vương Trùng Dương + Quyền Vương + Đoạn Lãng

Bảng chiêu hiền

Nội dung:
Bảng chiêu hiền tuần này sẽ xuất hiện các vị hào kiệt:

Thời gian: 10/06 - 13/06:

- Trương Tam Phong + Yến Nam Thiên + Tạ Hiểu Phong + Vô Nhai Tử

Thời gian: 14/06 - 16/06:

- Trương Vô Kị + Truy Bộ Đầu + Tiêu Viễn Sơn Lí + Thu Thủy

Tích Nạp:

Chi tiết sự kiện xem tại đây: https://vuakiemhiep.vn/su-kien/su-kientich-nap-ngay-10-06-den-11-06

---------------------

BQT Vua Kiếm Hiệp - Tân Chưởng Môn

Kính báo,

 
 
Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ