Tải Game

⫷HƯỚNG DẪN⫸TÂN THỦ CẦN BIẾT

02/05/2019

⫷HƯỚNG DẪN⫸TÂN THỦ CẦN BIẾT

1. Nhận VIP 5: https://vuakiemhiep.vn/huong-dan/huong-dannhan-vip-5-free

2. Nhập Gift Code:https://vuakiemhiep.vn/huong-dan/huong-dan-nhap-giftcode-1

3. Cách nạp qua Website: https://vuakiemhiep.vn/huong-dan/huong-dan-cach-nap-qua-website

4. Nạp thuận tiện nhất: https://vuakiemhiep.vn/huong-dan/huong-dan-cac-cach-nap-knb-thuan-tien-tiet-kiem-nhat

5. Câu hỏi thường gặp: https://vuakiemhiep.vn/huong-dan/cac-cau-hoi-thuong-gap

Đại hiệp có thêm bất kỳ câu hỏi nào có thể liên hệ với Fanpage để được hỗ trợ: http://facebook.com/tanchuongmon

BQT Vua Kiếm Hiệp - Tân Chưởng Môn

Trân trọng.

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ