Tải Game

⫷HƯỚNG DẪN⫸Nhận VIP 5 Free

02/05/2019

⫷HƯỚNG DẪN⫸Nhận VIP 5 Free

Để Nhận VIP 5 Free Đại hiệp phải đạt Level 10 và nhận ở 2 nơi:

1. Thưởng tăng Level:

Kỳ Ngộ -> Thưởng Tăng Lv

2. Nhận qua gói quà Vip 5 Free:

Họp Chợ -> Lễ Bao

Thực hiện đủ 2 bước này đại hiệp hoàn toàn có thể lên tới VIP 5.

BQT Vua Kiếm Hiệp - Tân Chưởng Môn

Trân trọng.

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ